Certyfikat jakości suplementów diety

Przedstawiamy branżowy system certyfikacji poddający suplementy diety niezależnym badaniom i kompleksowej ocenie pod kątem bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań prawnych, jakościowych i etycznych.

Tak może wyglądać
logo Certyfikatu Jakości
na Twoim produkcie

O certyfikacie

Wyzwaniem dla branży suplementów diety był brak narzędzi do skutecznej oceny bezpieczeństwa i jakości produktów oraz zgodności z prawem i zasadami etyki, związanych z nimi etykiet, materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym etykiet. W odpowiedzi na tę potrzebę, Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (www.eisd.pl) wraz z Partnerem Strategicznym – siecią laboratoriów Hamilton Poland S.A. oraz partnerami

naukowymi i prawnymi, stworzył pierwsze kompleksowe narzędzie do obiektywnej weryfikacji, wprowadzanych na rynek, suplementów diety. Przejście niezależnych badań i wymagającej procedury certyfikacyjnej skutecznie ogranicza producentom i dystrybutorom ryzyko niespełnienia wymagań prawnych i etycznych. Konsumentom natomiast, obecność na etykiecie lub w reklamie produktu znaku „EISD – Certyfikat Jakości Suplementów Diety”, pomaga rozpoznać prawdziwie wartościowy i przebadany, pod kątem bezpieczeństwa, suplement diety.

Przewodnik konsumencki


Prawie połowa Polaków (48 proc.) regularnie stosuje suplementy diety. Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się, jakich informacji szukać na etykietach, aby bezpiecznie włączyć suplementy do diety.

 

 

Pobierz bezpłatny e-book

 

 

 

 

Jakie korzyści daje certyfikacja suplementów diety?

 1. Weryfikacja bezpieczeństwa produktu Szczegółowe badania laboratoryjne w akredytowanych laboratoriach Hamilton Poland S.A., pozwalają ocenić skład produktu pod kątem jego bezpieczeństwa i jakości. Próbki produktów do analiz pobierane są z rynku na zasadzie „tajemniczego klienta” (ang. mystery shopper), a nie bezpośrednio od producenta lub dystrybutora, co zapewnia najwyższy możliwy poziom wiarygodności wyników badań.
 2. Minimalizacja ryzyka prawnego Uzyskanie certyfikatu jakości EISD pozwala producentowi znacznie ograniczyć ryzyko niezgodności z przepisami prawa w zakresie składu, oznakowania, prezentacji i reklamy suplementu diety.
 1. Ocena naukowa Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami instytucjonalnymi i autorytetami naukowymi, częścią procesu certyfikacji produktu jest jego niezależna ocena naukowa pod kątem relacji ze zdrowiem. Dzięki temu świadomy konsument wybierając suplement diety ze znakiem EISD może mieć pewność, że zakupuje faktycznie wartościowy produkt.
 2. Ocena standardów etycznych Ocena zgodności materiałów reklamowych z wytycznymi branżowego „Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety“ pozwala stwierdzić, czy reklama produktu jest prowadzona z zachowaniem wysokich standardów etycznych.
 3. Wzrost zaufania Znak „Certyfikat jakości suplementów diety – EISD” buduje pozytywny wizerunek produktu zarówno wśród konsumentów, jak i dystrybutorów. Jest narzędziem skutecznie wspierającym promocję suplementów diety i zwiększającym ich wiarygodność na rynku.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty na uzyskanie znaku „Certyfikat Jakości Suplementów diety – EISD” zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety produktowej i wysłanie jej na adres biuro@eisd.pl

Pobierz ankietę

Przykład umieszczenia logo Certyfikatu EISD


na opakowaniu suplementu diety

Tak może wyglądać
logo Certyfikatu Jakości
na Twoim produkcie

Tak może wyglądać
logo Certyfikatu Jakości
na Twoim produkcie

Certyfikacja produktowa

Przy udziale niezależnych naukowców i ekspertów, przeprowadzany jest audyt produktu, którego elementami są:

 1. ocena prawna w zakresie składu, oznakowania, prezentacji i materiałów reklamowych produktu,
 2. ocena naukowa produktu przeprowadzona pod kątem jego relacji ze zdrowiem,
 3. ocena zgodności materiałów reklamowych z wytycznymi „Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety”,
 4. wstępne badania laboratoryjne wykonywane pod kątem parametrów kluczowych dla bezpieczeństwa i jakości produktu określonych przy współpracy z Partnerem Strategicznym EISD – siecią laboratoriów Hamilton Poland S.A.,

Efektem pozytywnego przejścia etapu audytu produktu jest uzyskanie praw do korzystania w oznakowaniu, prezentacji i reklamie produktu znaku „EISD – Certyfikat Jakości Suplementów Diety”.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty na uzyskanie znaku „Certyfikat Jakości Suplementów diety – EISD” zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety produktowej i wysłanie jej na adres biuro@eisd.pl

Pobierz ankietę

Przebieg audytu produtku

Audyt produktu jest kluczowym elementem prowadzącym do uzyskania znaku „EISD – Certyfikat Jakości Suplementów Diety”. Audyt przeprowadza Wiodący Audytor Produktowy posiłkując się na poszczególnych etapach procesu certyfikacji wiedzą i doświadczeniem niezależnych ekspertów i naukowców.

Ocena prawna i naukowa produktu

Eksperci prawni przeprowadzają ocenę prawną w zakresie składu, oznakowania, prezentacji i reklamy suplementu diety. Równolegle, eksperci naukowi przeprowadzają ocenę składu produktu i warunki jego stosowania oraz weryfikują dane literaturowe pod kątem jego relacji ze zdrowiem.

Badania laboratoryjne

Badania produktu przeprowadzane są w akredytowanych laboratoriach pod kątem parametrów kluczowych dla jego bezpieczeństwa i jakości. Analizy laboratoryjne wykonywane są przy współpracy z Partnerem Strategicznym Fundacji – siecią laboratoriów Hamilton Poland S.A.

Przyznanie certyfikatu EISD

Zwieńczeniem uczestnictwa w programie certyfikacji jest możliwość uzyskania certyfikatu oraz stosowania w oznakowaniu, prezentacji i reklamie produktów znaku „EISD – Certyfikat Jakości Suplementów Diety”.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Analiza materiałów reklamowych

Eksperci branży suplementów diety analizują materiały reklamowe dotyczące produktu w celu oceny zgodności z wymaganiami „Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety“ i klarowności odbioru przekazów marketingowych przez konsumentów.

Raport Audytora

Wiodący Audytor Produktowy, na podstawie wyników wcześniejszych etapów certyfikacji produktowej, przygotowuje raport wstępny z uwzględnieniem opisu ewentualnych niezgodności oraz przekazuje go Uczestnikowi Programu oraz EISD. Uczestnik Programu zobowiązany jest do wdrożenia ewentualnych działań korekcyjnych i/lub korygujących oraz przedstawienia wyników tych działań. Raport końcowy przekazany przez Audytora Wiodącego do EISD jest podstawą do przyznania produktowi znaku „EISD – Certyfikat Jakości Suplementów Diety”. Ostateczną decyzję w zakresie przyznania certyfikatu EISD podejmuje Kapituła programu certyfikacji EISD.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty na uzyskanie znaku „Certyfikat Jakości Suplementów diety – EISD” zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety produktowej i wysłanie jej na adres biuro@eisd.pl

Pobierz ankietę

Partnerzy

Zwiększ zaufanie do swoich produktów,
dzięki profesjonalnej certyfikacji EISD.

Kontakt:

ul. Kaliska 23 lok.29, Warszawatel. +48 22 620-29-34email: biuro@eisd.plwww.eisd.pl

NIP: 5272726713KRS: 0000535580Konto bankowe: 40 1750 0012 0000 0000 2738 4811

Napisz do nas